Rekvizīti

Akciju sabiedrība “Roga-Agro”

Līvzemes iela 11/13, Salaspils,
Salaspils novads, Rīgas rajons, Latvija, LV-2169 

Reģ.Nr: 000310166;
PVN LV 40003101668

Norēķinu konts:
LV22UNLA0033320466238
SEB Latvijas Unibanka A/S
Bankas kods: UNLALV2X