Zemnieku Saimniecības

A/S "Roga-Agro" ir ar Zemnieku saimniecībām "Irbītes" un "Jaunstrūkas" saistīts uzņēmums. Zemnieku saimniecība atrodas Beverīnas novadā un nodarbojās ar graudu un rapša audzēšanu 1200 ha zemes platībā. Zemnieku saimniecības īpašumā ir arī  ap 300 ha mežu teritorijas. Zemnieku saimniecība attīstījās pēc saimnieku īpašumu zemju atgūšanas pēc Latvijas valsts neatkarības atgūšanas. Pašlaik tā ir modernā zemnieku saimniecība ar trim graudu kaltēm un modernu tehniku. Zemnieku saimniecība 2020.gadā ievāca ap 9 tūkst. tonnu graudu un rapša.